Szlovákiai Magyar Adatbank - CivilMap » CivilMap Maps Points 1 CivilMap Maps Points 1 – Szlovákiai Magyar Adatbank – CivilMap
kedd, október 3, 2023

CivilMap Maps Points 1

107349
1: 5779|Somorja [Šamorín]|Csallóköz Natúrpark – Natúrpark Žitný ostrov
2: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Združenie maďarských ekonómov na Slovensku – Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság
3: 5779|Somorja [Šamorín]|Via Nova Somorja Ifjúsági Csoport
4: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|MUSICORUM
5: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|KOBUKRAV
6: 5779|Somorja [Šamorín]|Občianske združenie Pierdo
7: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Generáció – Generácia
8: 5779|Somorja [Šamorín]|VITA HUMANA
9: 5779|Somorja [Šamorín]|DUNARTCOM
10: 508|Pozsony [Bratislava]|Združenie mládeže JAIK
11: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Caldera 73 občianske združenie
12: 2569|Komárom [Komárno]|Pro museum – Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne
13: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Združenie miest a obcí Žitného ostrova
14: 5503|Lakszakállas [Sokolce]|HISTORICKÝ SPOLOK KLAPKU GYÖRGYA SOKOLCE / KLAPKA GYÖRGY HELYTÖRTÉNETI TÁRSASÁG LAKSZAKÁLLAS
15: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|FEMIT
16: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|CSALLÓKŐZI MARATHON CLUB ŽITNÝ OSTROV
17: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Agrárna komora Slovenska
18: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|SPORTFANATIC
19: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO – SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás
20: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|Bibliotéka Kaláka
21: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Dunajskej Strede
22: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
23: 6500|Nagyudvarnok [Veľké Dvorníky]|Authentica – Kultúra bez hraníc
24: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Seishin Karate Klub Dunajská Streda
25: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Občianske združenie Zlatý rez
26: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|V8 Meetings
27: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|NADÁCIA GALÉRIA SÚČASNÝCH MAĎARSKÝCH UMELCOV ´94 – KORTÁRS MAGYAR GALÉRIA ALAPÍTVÁNY ´94
28: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.
29: 1402|Bős [Gabčíkovo]|Anolli klub
30: 1402|Bős [Gabčíkovo]|Violinda Design
31: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|TALENTUM
32: 1402|Bős [Gabčíkovo]|Bežecký klub Gabčíkovo
33: 5779|Somorja [Šamorín]|OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
34: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti
35: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Občianske združenie EUROPE CENTER
36: 1402|Bős [Gabčíkovo]|Štúdio tanca a telesnej výchovy v Gabčíkove
37: 2569|Komárom [Komárno]|KUCKÓ
38: 6618|Nagymegyer [Veľký Meder]|23. skautský zbor „Arany János“, Veľký Meder – 23. sz. Arany János cserkészcsapat, Nagymegyer
39: 6618|Nagymegyer [Veľký Meder]|FÉSZEK
40: 5779|Somorja [Šamorín]|Občianske združenie Trafik – Trafik Polgári Társulás
41: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|Via Mariae
42: 5779|Somorja [Šamorín]|KAJAK CANOE KLUB Šamorín
43: 1402|Bős [Gabčíkovo]|Bősi Kempo MMA & BJJ Klub
44: 1402|Bős [Gabčíkovo]|Kyokushin karate Oyama dojo – Gabčíkovo
45: 1402|Bős [Gabčíkovo]|Občianske združenie Pro Bono
46: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Občianske združenie PARTNERSTVO VO VZDELÁVANÍ PARTNERSÉG A KÉPZÉSBEN Polgári Társulás
47: 6618|Nagymegyer [Veľký Meder]|Občianske združenie Zelený Meder
48: 6618|Nagymegyer [Veľký Meder]|Klub turistov „Slimáci” Veľký Meder
49: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Nadácia Cséfalvay / Cséfalvay Alapítvány
50: 6618|Nagymegyer [Veľký Meder]|MŠK VM Tekergök
51: 6618|Nagymegyer [Veľký Meder]|Mestský športový klub – Thermál Veľký Meder
52: 5779|Somorja [Šamorín]|DUNAVIT – Podunajské ochranárske združenie – Dunamenti Tájvédelmi Társulat
53: 2551|Gúta [Kolárovo]|Basketball Club Knives Kolárovo
54: 6618|Nagymegyer [Veľký Meder]|Športový klub FighterBulls
55: 1408|Galánta [Galanta]|Spevokol Zoltána Kodálya Galanta – Kodály Zoltán Daloskör Galánta
56: 1408|Galánta [Galanta]|Nadácia Pázmány Péter Alapítvány
57: 2569|Komárom [Komárno]|MAGYAR ALKOTÓ MÜVÉSZEK SZLOVÁKIAI EGYESÜLETE – SPOLOK MAĎARSKÝCH TVORIVÝCH UMELCOV NA SLOVENSKU
58: 1780|Felsőszeli [Horné Saliby]|Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás
59: 2569|Komárom [Komárno]|Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.
60: 2569|Komárom [Komárno]|TEÁTRUM
61: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Jazz Club DS
62: 2569|Komárom [Komárno]|STRONGMAN KOMÁRNO
63: 2171|Pozsonyeperjes [Jahodná]|Občianske združenie – Jahodná pri Dunaji
64: 2569|Komárom [Komárno]|Cykloturistický klub Slobodní Pútnici
65: 2569|Komárom [Komárno]|Kassai škola jazdcov-lukostrelcov Sereghy Törzs/Kassai Lovasíjász Iskola Sereghy Törzs
66: 3824|Hidaskürt [Mostová]|Občianske združenie KaKaDu – KaKaDu polgári társulás
67: 5641|Kürt [Strekov]|COMPASS Strekov
68: 3668|Medve [Medveďov]|MeFiK
69: 2569|Komárom [Komárno]|Bike club piko-Komárno
70: 3774|Dunamocs [Moča]|Občianske združenie Sine Metu
71: 368|Sárrét [Blahová]|UMa Astronomy
72: 2569|Komárom [Komárno]|Občianske združenie KOR-ZÁR
73: 2569|Komárom [Komárno]|Občianske združenie Concordia Chorus – Concordia Chorus Polgári Társulás
74: 2569|Komárom [Komárno]|TéKa
75: 2569|Komárom [Komárno]|Impulzus
76: 634|Bart [Bruty]|Pimpimpáré – užitočné využitie voľného času pre deti
77: 2569|Komárom [Komárno]|Kreatív Art Studio
78: 2559|Kolon [Kolíňany]|Občianske združenie A KOLONI CSIBÉSZEK – KOLÍŇANSKÍ HUNCÚTI
79: 5779|Somorja [Šamorín]|Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
80: 2569|Komárom [Komárno]|FALKA
81: 2569|Komárom [Komárno]|Obnova východného krídla Kaštieľa FESZTY v Hurbanove – Ógyallai FESZTY kastély keleti szárnyának a felújítása, občianske združenie
82: 3640|Martos [Martovce]|Via Nova – A Jövő Szövetsége
83: 2569|Komárom [Komárno]|Čestný rád na Slovensku
84: 2569|Komárom [Komárno]|Občianske združenie Franza Lehára
85: 2383|Keszegfalva [Kameničná]|Egyesület a csallóközi ifjúságért
86: 5779|Somorja [Šamorín]|Fórum inštitút pre výskum menšín/Forum Minority Research Institute/Fórum Kisebbségkutató Intézet
87: 5779|Somorja [Šamorín]|Spoločnosť Zoltána Fábryho
88: 2569|Komárom [Komárno]|Údolie 3 riek – 3 folyó völgye
89: 2569|Komárom [Komárno]|Občianské združenie NIKI Dance & Sport Polgári Társulás
90: 2569|Komárom [Komárno]|Občianske združenie Villa Camarum – Villa Camarum Polgári Társulás
91: 2569|Komárom [Komárno]|Dialóg n.o.
92: 184|Balony [Baloň]|Dobrovoľný hasičský zbor Baloň
93: 2569|Komárom [Komárno]|Firesz – Duna Mente
94: 2569|Komárom [Komárno]|PRO SELYE UNIVERZITAS n.o.
95: 2569|Komárom [Komárno]|Mária Rádio Mirjam, občianske združenie
96: 5779|Somorja [Šamorín]|Fórum centrum pre regionálny rozvoj Fórum Régiófejlesztési Központ Forum Regional Development Centre
97: 2569|Komárom [Komárno]|COMENIUS – Pedagogický inštitút – Pedagógiai Intézet, n.o.
98: 2569|Komárom [Komárno]|Spolok maďarských knihovníkov na Slovensku Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete
99: 2569|Komárom [Komárno]|TANDEM, n.o.
100: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|Kukkonia
101: 5919|Párkány [Štúrovo]|Varjos
102: 2569|Komárom [Komárno]|Zväz maďarských pedagógov na Slovensku Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
103: 2551|Gúta [Kolárovo]|NORDIC WALKING GÚTA-KOLÁROVO (NWGK)
104: 2385|Kéménd [Kamenín]|Malá Symfónia – Little Symphony o.z.
105: 3528|Kisudvarnok [Malé Dvorníky]|Soul Hunter
106: 2551|Gúta [Kolárovo]|Cool Club Slovakia
107: 2551|Gúta [Kolárovo]|Maratón klub Kolárovo – Maraton klub Gúta
108: 2551|Gúta [Kolárovo]|ReDance
109: 2551|Gúta [Kolárovo]|Za naše Kolárovo – A mi Gútánkért
110: 2551|Gúta [Kolárovo]|SENIORES
111: 6051|Fél [Tomášov]|GORLO VOLKA, o.z.
112: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|Občianske združenie Pétera Pázmánya
113: 508|Pozsony [Bratislava]|Nadácia Pro Collegio Posoniensi
114: 2569|Komárom [Komárno]|Združenie mládeže JóMóD
115: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|Kompromis – Kompromisszum
116: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|NOVOZÁMOCKÝ FOTOALBUM – ÉRSEKÚJVÁRI FOTÓALBUM
117: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|Klub Mládeže L. Kassáka – „Kassák Lajos Ifjúsági Klub”
118: 5919|Párkány [Štúrovo]|Folklórne združenie „Kisbojtár”
119: 2663|Kassa [Košice]|KIKELET Košice
120: 5919|Párkány [Štúrovo]|Kiwi skill
121: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|Novozámocký občiansky klub
122: 176|Baka [Baka]|Dobrovoľný hasičský zbor Baka
123: 5919|Párkány [Štúrovo]|OZ Artis – stredisko vzdelávania, rozvoja schopností a rehabilitácie OZ Artis – művelődési-, képességfejlesztő- és rehabilitációs központ
124: 176|Baka [Baka]|Futbalový klub Baka
125: 6073|Nyárasd [Topoľníky]|Komunitné Centrum RIAN
126: 2797|Királyfiakarcsa [Kráľovičove Kračany]|OFC Kráľovičove Kračany
127: 5923|Csütörtök [Štvrtok na Ostrove]|PRO CIVIS
128: 1332|Dunatőkés [Dunajský Klátov]|Csallóközi Íjász Klub – Žitnoostrovský lukostrelecký klub
129: 4208|Ekecs [Okoč]|Kultúrny spolok – KUTTYOMFITTY – Kulturális Egyesület
130: 7060|Zlaté Klasy [Zlaté Klasy]|Kultúrne spoločenstvo v Zlatých Klasoch
131: 2211|Jányok [Janíky]|Telovýchovná jednota ŠM Janíky
132: 1192|Alistál [Dolný Štál]|ALI-BI
133: 5919|Párkány [Štúrovo]|PRO CULTURE PARKAN, n.o.
134: 2004|Ógyalla [Hurbanovo]|Hurbanovská Oáza
135: 5241|Szap [Sap]|OFC SAP 1986
136: 930|Csilizradvány [Čiližská Radvaň]|FC Čiližská Radvaň
137: 6073|Nyárasd [Topoľníky]|LAMPÁŠ občianske združenie
138: 4212|Ekel [Okoličná na Ostrove]|Dobrovoľný hasičský zbor Okoličná na Ostrove
139: 6472|Nagypaka [Veľká Paka]|Občianske združenie PRE PAKU – PAKÁÉRT
140: 176|Baka [Baka]|Spolok priateľov lukostreľby Baka, Íjász barátok társasága Baka
141: 6724|Vágfarkasd [Vlčany]|KIFLI – Mladí pre mladých
142: 3774|Dunamocs [Moča]|Občianske združenie Csokonai
143: 2949|Hegyéte [Kútniky]|GASTRUM o.z.
144: 5753|Szőgyén [Svodín]|Športový klub Svodín
145: 5753|Szőgyén [Svodín]|Regiónia Danubius
146: 1130|Alsószeli [Dolné Saliby]|Spolok Épkézláb – Épkezláb Társaság
147: 566|Szilas [Brestovec]|Dobrovoľný hasičský zbor Brestovec
148: 7016|Nemesócsa [Zemianska Olča]|Občianska stráž Slovenskej republiky
149: 5503|Lakszakállas [Sokolce]|TJ Družstevník Sokolce na Ostrove
150: 6566|Nagyfödémes [Veľké Úľany]|MAGNÓLIA TRIÓ
151: 6814|Nemeshodos [Vydrany]|Klikk, o.z.
152: 6566|Nagyfödémes [Veľké Úľany]|KONRÁDKO
153: 2291|Jóka [Jelka]|BIKERI MATÚŠKOVEJ ZEME – MATYUSFÖLDI BRINGÁSOK
154: 634|Bart [Bruty]|TJ Družstevník Bruty
155: 7028|Szimő [Zemné]|Kyokushin Karate Klub Zemné
156: 3660|Taksonyfalva [Matúškovo]|TSAk – Teqball and Sport Academy
157: 5779|Somorja [Šamorín]|Fórum informačné centrum
158: 1006|Deáki [Diakovce]|Spoločne za Diakovce – Együtt Deákiért
159: 2569|Komárom [Komárno]|MAGYAR ALKOTÓ MÜVÉSZEK SZLOVÁKIAI EGYESÜLETE – SPOLOK MAĎARSKÝCH TVORIVÝCH UMELCOV NA SLOVENSKU
160: 6029|Pered [Tešedíkovo]|CSÁNGÓ
161: 2569|Komárom [Komárno]|Tolma Baranta – tradicionálne maďarské bojové umenie, športový a kultúrny klub
162: 6468|Nagymácséd [Veľká Mača]|Spoločnosť uctievaných – Megbecsültek Társasága
163: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|OBČIANSKE ZRUŽENIE FOKUS – FÓKUSZ POLGÁRI TÁRSULÁS
164: 6228|Nádszeg [Trstice]|OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRÁĽA SVÄTÉHO ŠTEFANA V TRSTICIACH
165: 6073|Nyárasd [Topoľníky]|Občianske združenie Byť ženou je dobré
166: 6103|Komáromfüss [Trávnik]|Občianske združenie Villa Fyuz
167: 1326|Dunaszerdahely [Dunajská Streda]|SZEVASZ
168: 2061|Hetény [Chotín]|CSAVAR
169: 642|Búcs [Búč]|Združenie za kultúru a turizmus
170: 2569|Komárom [Komárno]|PRIEMYSLOVKA-IPARI, n.f.
171: 7168|Zsigárd [Žihárec]|Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
172: 3774|Dunamocs [Moča]|Združenie močanských vinohradníkov a vinárov – Dunamocsi Szőlészek és Borászok Szövetsége
173: 6228|Nádszeg [Trstice]|O.Z. „Mátyusföld Magyar Összefogás”
174: 1408|Galánta [Galanta]|DYCHOVÝ ORCHESTER MESTA GALANTA o.z.
175: 508|Pozsony [Bratislava]|OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS
176: 6512|Nagykeszi [Veľké Kosihy]|KerecseN
177: 2833|Karva [Kravany nad Dunajom]|JOSÉ BÁRKÁJA
178: 6192|Csallóköztárnok [Trnávka]|HVIM
179: 6512|Nagykeszi [Veľké Kosihy]|ECCLESIA
180: 7016|Nemesócsa [Zemianska Olča]|POMOC OD SRDCA – SZÍVBŐL JÖVŐ SEGÍTSÉG
181: 3900|Csiliznyárad [Ňárad]|Dobrovoľný hasičský zbor Ňárad
182: 3900|Csiliznyárad [Ňárad]|NÁŠ DOMOV ŇÁRAD o. z. – OTTHONUNK CSILIZNYÁRAD p. t.
183: 6073|Nyárasd [Topoľníky]|Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky
184: 4150|Érsekújvár [Nové Zámky]|KultúrKorzo
185: 238|Barsbaracska [Bardoňovo]|Občianske združenie Barakcha – Barsbaracska
186: 1130|Alsószeli [Dolné Saliby]|Klub voľného času Dolné Saliby (Alsószeli Szabadidő Klub – ALSZIK)
187: 2291|Jóka [Jelka]|FC JELKA
188: 4182|Ebed [Obid]|Vegyeskórus EBED
189: 4182|Ebed [Obid]|OBIDSKÝ CITAROVÝ SÚBOR – EBEDI CITERAZENEKAR
190: 1130|Alsószeli [Dolné Saliby]|Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
191: 6376|Vága [Váhovce]|Dobrovoľný hasičský zbor Váhovce
192: 6192|Csallóköztárnok [Trnávka]|Futbalový klub Trnávka
193: 2551|Gúta [Kolárovo]|Športový strelecký klub X-Shot
194: 7016|Nemesócsa [Zemianska Olča]|Kartai Adél Dance Club
195: 2569|Komárom [Komárno]|City Reboot
196: 4132|Kisújfalu [Nová Vieska]|Občianske združenie pre Novú Viesku
197: 4132|Kisújfalu [Nová Vieska]|Občianske združenie pre budúcnosť vidieka
198: 3896|Nána [Nána]|Ľudové dielne Gombíček – KisGombos népi játszóház
199: 6610|Nyitranagykér [Veľký Kýr]|Mórinca
200: 1366|Udvard [Dvory nad Žitavou]|CLARITAS n.o.